Welcome to Mad Dog Graphix!

▶▶ Home Services Downloads Vendors Customers Linx About

 
Mad Dog Graphix / Graphic services / Sample page

▶▶ Return to main Graphic page
 
Weet je nog? Het aap, noot en mies leesplankje van Hoogeveen.
 
Description: Re-created by Mad Dog Graphix, an old Dutch educational product (1910) known as "Het Aap, noot & Mies leesplankje" from the Dutch company Hoogeveen used in every elementary school in the Netherlands.

More details on Wikipedia: Het aap, noot, Mies leesplankje

Dutch text only for this sample:
Een leesplankje is een hulpmiddel bij het leren lezen. Het bestaat uit een plankje met een of meer richels waarop de letters van het woord dat boven de richel is afgebeeld gelegd kunnen worden. Het sluit aan bij de omstreeks 1800 ge´ntroduceerde klankmethode waarbij kinderen de letters van een woord na elkaar uitspreken zoals ze moeten klinken, dus aa-p, nn-oo-t, mm-ie-ss, en zo het woord leren lezen. Het leesplankje helpt daarbij, doordat de leerling de letters legt en zo het woord ziet ontstaan. De klankmethode betekende een grote vooruitgang ten opzichte van de tot dan gebruikte spelmethode, waarbij de leerling een woord spelt door de letters op te lezen zoals ze heten, dus aa-pee voor aap, en-oo-tee voor noot en em-ie-es voor mies. Een leesplankje wordt zo ontworpen dat de woorden op het plankje de belangrijkste letters en klanken bevatten.
 
Artwork copyright 2016 Mad Dog Graphix / MadDogGraphix.com
-

All content on this website is protected by Canadian, U.S. and international copyright laws and is the property of MadDogGraphix.com and/or the providers of the content under license. By "content" we mean any information, mode of expression, or other materials and services found on MadDogGraphix.com. This includes text. graphics and any and all other features found on the site. Please contact us for any further information.

Some graphic images may contain 3rd party artwork
3rd party artwork and images are bound by unique licences by their owners or copyright holders.
Please contact us for any further information to obtain permission to use these images.
 
 
Welcome to Mad Dog Graphix!